Mengenal Data Excel Pada MS. Office Excel 2007


Memasukan Data (Modul-2) Sebelum memasukan data, kita perlu terlebih dahulu memahami posisi baris, kolom, dan Sel. Dalam worksheet (lembar kerja), baris diwakili oleh angka (1,2,3, dan seterusnya), sedangkan kolom diwakili oleh huruf (A, B, C, dan seterusnya). Sementara Sel sebagai perpotongan antara baris dengan kolom di notasikan dengan A1, A2,...,B1, B2, dan seterunya. Sel adalah … Lanjutkan membaca Mengenal Data Excel Pada MS. Office Excel 2007

Iklan